Voor een sollicitatieprocedure zijn spelregels. Deze staan beschreven in de Sollicitatiecode. Dit is geen wet, dus je kan er geen rechten aan ontlenen.


Wat zijn spelregels?

De sollicitatiecode

De NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeels-management & organisatieontwikkeling) heeft een sollicitatiecode opgesteld. Hierin staan regels waaraan bedrijven en sollicitanten zich volgens de NVP zouden moeten houden. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe een procedure in zijn werk gaat. Let wel: het is geen wet, en een werkgever is niet verplicht zich eraan te houden.

Wat staat erin?

De werkzoekende moet een eerlijke kans krijgen. Ook de sollicitant moet eerlijk zijn: je cv moet naar waarheid zijn ingevuld. In de vacature moet goede informatie staan: functie-eisen, taken, soort dienstverband, arbeidstijd en arbeidsduur. Discriminatie is verboden. Sollicitanten moeten binnen een redelijke termijn een reactie krijgen.
Lees hier de hele code >


support