Je bent
16 of 17 jaar

Hiernaast kun je lezen hoe lang je mag werken en wat voor werkzaamheden je mag doen.


Verder

meer informatie

Je kunt ook gratis bellen met de Postbus 51-infolijn, telefoon 0800 8051, of www.postbus51 raadplegen.


Wat mag je doen?

Bijna alles!
Je mag bijna alle soorten werk doen, dus ook in fabrieken werken, achter de kassa zitten en serveren op een terras. 


Bij veel werk of gevaarlijk werk moet er wel een ouder iemand aanwezig zijn om je te helpen en om in te grijpen als dat nodig is. Bij voorbeeld:  Werk met gevaarlijke machines, als er gevaar voor instorten is,  als je veel moet tillen en sjouwen, als je werkt in een silo, tank of bunker, als je in een slachterij werkt, als je kunt vallen, als je op een trekker werkt, als je met stoffen werkt die kunnen ontploffen of met sterke schoonmaakmiddelen.


Bij gevaarlijk werk moet je werkgever altijd van tevoren aan je uitleggen wat de risicos van het werk zijn. Hij moet je, als dat nodig is, ook beschermende handschoenen, bril, schoenen of jas geven. Bovendien moet hij dit alles ook nog opschrijven, zodat jij maar ook de Arbeidsinspectie dit kan nalezen.


Hoe lang mag je werken?

Op schooldagen
Je mag maximaal twee uur werken. Je mag niet voor 7.00 uur beginnen en je moet om 19.00 uur stoppen. Maximaal mag je per week twaalf uur werken.

In het weekeinde
Op zaterdag of zondag mag je maximaal acht uur werken. Op zondag mag je werken als het in het bedrijf waar je werkt voor iedereen gebruikelijk is. Je ouders moeten voor het werken op zondag echter wel hun toestemming op papier geven. En let op: als je werkt op zondag, moet je de zaterdag ervoor vrij zijn. Je mag nooit meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.


Vakantiewerk
Je mag acht uur werken, maar nooit meer dan veertig uur per week en niet meer dan vijf dagen achtereen. Na vier weken moet je stoppen. Je mag niet voor 07.00 uur werken (bezorgen ochtendkranten niet voor 6.00 uur) en niet na 19.00 uur. In een jaar mag je niet meer dan zes weken vakantiewerk doen.

support