Je bent 13 of
14 jaar


Als je onder de 13 of 14 jaar bent dan mag je klusjes doen of helpen bij licht werk, maar je mag niet in een fabriek werken of met machines. Ook moet er altijd iemand aanwezig zijn die op je let. Op schooldagen mag je minder soorten werk doen dan op vrije dagen, zaterdagen of in de vakantie.

Hiernaast kun je lezen hoe lang je mag werken, en wat voor werk je mag doen.


Verder

meer informatie
Je kunt ook gratis bellen met de Postbus 51-infolijn, telefoon 0800 8051, of www.postbus51 raadplegen.

Wat mag je doen?

Op schooldagen

Je mag oppassen bij familie of kennissen of auto's wassen. Als er iemand in de buurt is om op je te letten mag je ook helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huis-bladen, helpen in de huishouding, op een kinderboerderij, en onder bepaalde voorwaarden modeshows lopen, toneel spelen of in reclamespotjes spelen.

Als je ouders een boerderij of een winkel hebben, mag je ook licht werk doen om ze te helpen, bijvoorbeeld bollen pellen of kleine dieren voeren. Je mag in de winkel niet achter de kassa staan.

Op vrije dagen

Op vrije dagen, zaterdagen of vakantiedagen mag je helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel (vakken vullen, helpen bij ;inpakken), bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw: (groenten en fruit plukken en kleine dieren voeren), bij licht werk op bijvoorbeeld een manege,  camping, of pretpark. Er moet wel een volwassene in de buurt zijn om op je te letten.

Hoe lang mag je werken?

Op schooldagen

Je mag maximaal twee uur werken. Je mag niet voor 7.00 uur beginnen en je moet om 19.00 uur stoppen. Maximaal mag je per week twaalf uur werken.

In het weekeinde

Op zaterdag of zondag mag je maximaal acht uur werken. Op zondag mag je werken als het in het bedrijf waar je werkt voor iedereen gebruikelijk is. Je ouders moeten voor het werken op zondag echter wel hun toestemming op papier geven. En let op: als je werkt op zondag, moet je de zaterdag ervoor vrij zijn. Je mag nooit meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

Vakantiewerk

je mag acht uur werken, maar nooit meer dan veertig uur per week en niet meer dan vijf dagen achtereen. Na vier weken moet je stoppen. Je mag niet voor 07.00 uur werken (bezorgen ochtendkranten niet voor 6.00 uur) en niet na 19.00 uur. In een jaar mag je niet meer dan zes weken vakantiewerk doen.

support