Veel opleidingen

Elk jaar kiezen ongeveer 485.000 jongeren voor een vakopleiding in het MBO. Er zijn opleidingen voor ongelooflijk veel beroepen, van bakker tot milieu-functionaris of restauratiemedewerker. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben MBO scholen uitgebreide contacten met bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Doorstroming

Er zijn diverse niveaus waarop je kunt leren. Deze zijn goed op elkaar afgestemd, waardoor je altijd weer kunt doorstromen. Binnen het MBO kun je telkens weer een hoger niveau doen. En daarna naar het HBO. Zo is het binnen het beroepsonderwijs voor iedereen mogelijk zijn eigen hoogste niveau te behalen.

Middelbaar Beroeps Onderwijs


support