Profielen en vakkenpakketten

Er zijn binnen de HAVO vier profielen met vaste vakkenpakketten. Een pakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat verplicht is voor iedereen, een sector deel met verplichte vakken per sector, en een vrij deel waaruit je één of twee vakken kunt kiezen.

support